Rákóczi Zsigmond Általános Kéttannyelvű Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Csalogány Napközi Otthonos Óvoda

Főoldal Oktatás Diák oldalak Versenyek, pályázatok Rendezvényeink Galéria
Vissza SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ OKTATÁS

Iskolánk működésének kezdete óta jelen vannak a „Sajátos nevelési igényű” tanulók oktatását-nevelését ellátó osztályok. Jelen tanévben két osztályunk működik. A két osztály összevont csoportban dolgozik 12-12 fővel. Ez azt jelenti, hogy eltérő életkorú és osztályfokú tanulók tanulnak együtt. A tananyag, és a tantárgyak figyelembe veszik ezeknek a tanulóknak a képességeit, ezért lassabb tempóban haladva próbáljuk az ismereteket elsajátítani.

Tantárgyaink között nem szerepel az idegen nyelv oktatása, valamint a fizika és, kémia mint külön tantárgy. Igaz a két utóbbi tantárgy egyes részeivel a természetismeret tárgyon belül ismerkedhetnek a tanulók.

A betűtanulás időszaka szintén hosszabb, mivel 2 évet vesz igénybe. Ez a lassú haladás lehetőséget ad minden tanuló számára, hogy egyéni képességeihez mérten megtanuljon írni, olvasni. Ezzel a módszerrel még a beszédhibás tanuló is eredményesen tud dolgozni.

Az oktató nevelő munkát ezekben az osztályokban 6 nevelő látja el. A készségtárgyakat ( testnevelés, ének, rajz, technika ) szaktanárok tanítják. Az osztályok vezetését pedig gyógypedagógus illetve tanító látja el.

Napközis csoportunk is működik, melynek vezetését ellátó kollégánk nagy figyelmet fordít arra, hogy az itt tanulógyerek minden segítséget megkapnak házi feladatuk elvégzéséhez.

A délutáni foglalkozások lehetőséget adnak tanulóinknak a tanuláson kívül a közös játékra is. A gyermekek eltérő életkoruk ellenére szívesen játszanak együtt, és segítik egymást.

Mivel művészeti iskola is vagyunk 1 tanulónk már 3 éve tagja a képzőművészeti szakkörnek.

A minket érintő versenyeken rendszeresen részt veszünk, ahol többnyire eredményesen szerepelünk. Továbbtanuló gyermekeinknek a miskolci Martia János Szakképző Iskola biztosítja az általunk kiválasztott szakma megszerzését.

Bízunk abban, hogy az itt megszerzett tudást a továbbtanuláshoz eredményesen hasznosítani fogják.