Rákóczi Zsigmond Általános Kéttannyelvű Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Csalogány Napközi Otthonos Óvoda

Főoldal Oktatás Diák oldalak Versenyek, pályázatok Rendezvényeink Galéria
Vissza SCHOLTZ JENŐ ZENEISKOLA Hangversenyeink:

Növendék hangverseny

2006.10.16.

**********

Növendék hangverseny

2006. 05.08

**********

Növendék hangverseny

2006. 04.11.

**********

Bartók Béla emlék hangverseny

2006. 03.27.

**********

Félév-záró hangverseny

2006.01.13

**********

Jótékonysági hangverseny

2005.12.10.

**********

Növendék hangverseny

2005.11.21.

*********

Scholtz Jenő Zeneiskola Évnyitó

 

 

 

 

 

 

Az intézmény történelme:

A város újkori történetében mindig fontos szerep jutott a zenének, amely a közösségi élet egyik szervezője volt.

Szerencs nagy hírű dalárdái, kórusai mellett helyi fúvós együttes és vonósnégyes alapozta meg a település zenei kultúráját.

Ezekre a gazdag hagyományokra építve, 1986-ban kezdődött el a zeneoktatás, először a Sárospataki Állami Zeneiskola kihelyezett tagozataként, 29 tanulóval és három fél állású tanárral. 1992. január 1.-én vált önálló intézménnyé, létrejött az önálló Szerencsi Zeneiskola, mely ideiglenesen a Rákóczi Zsigmond Általános Iskola épületében kapott elhelyezést.

A hangszeres képzés iránti igény nagyságát mutatja, hogy az elmúlt években a tanulólétszám 390-re növekedett. Az iskola körzeti feladatokat is ellátva fogadja a bejáró tanulókat, ezen túlmenően Erdőbényén, Megyaszón és Prügyön kihelyezett csoportjai is működnek.

2000-ben az iskola felvette a nagy előd, Scholtz Jenő nevét, így tisztelegve munkásságának. Az ő szellemében folytatjuk tevékenységünket a város zenekultúrájáért.

Tevékenységek:

Minden gyermeknek alanyi joga zenét tanulni .A zeneiskola célja kettős:

-Nevelje a növendékek széles rétegét zenét értő, érző és szerető felnőtté,

-Foglalkozzon kiemelten a tehetséges növendékekkel, irányítsa zenei pályára őket.

A zene érzelmileg gazdaggá tesz, a zenetanulás során nő a gyermekek koncentráló képessége, fejlődik hallásuk, énekkészségük. A zenét tanuló gyerekek magabiztosabbá, céltudatosabbá vállnak, nő az önbizalmuk.

A zeneiskolában öt tanszakon folyik az oktatás: fúvós, vonós, zongora furulya és elmélet szakokon.

A növendékek tizenhétféle hangszer közül választhatnak.

A tanszakok közül legnépesebb a fúvós tanszak, melynek fejlődésére, mind számszerűleg, mind minőségileg jelentős hatással van az iskolai fúvószenekar működése.

Nagy népszerűségnek örvend még az ütő és a gitár tanszak. A fúvószenekar mellett kis vonószenekar, fuvola- kvintett, és számos kamaracsoport is működik iskolánkban.

2002-től a zeneóvodai foglalkozásokat az óvodákban tartjuk, mely nagyon megnövelte a foglalkozások iránt az érdeklődést. A közel 140 zeneóvodás biztosítja a zeneiskola hangszeres utánpótlását.

A zeneiskola tanárai és növendékei szerepléseikkel a város kulturális életének állandó résztvevői.

Fejlesztési tervek:

A zenei könyvtár, kottatár, CD tár állandó növelése az egyik megoldandó feladat.

A meglévő hangszerek állagának megőrzése, lehetőség szerint újak beszerzése a befolyt térítési díjak értékében, fontossági sorrendben.

Pályázat útján a város számára egy megfelelő minőségű hangversenyzongora beszerzése.

Elért eredmények:

Büszkék vagyunk arra, hogy növendékeink közül, az iskola fennállása óta, 31 választotta a zenei pályát hivatásául.

Minden évben eredményesen veszünk részt területi, megyei találkozókon, versenyeken. Az iskola fúvószenekara nemcsak városunkban, de a környező településeken, sőt már az országhatáron kívül is jó hírnévre tett szert, mely elismerést érdemel.

Nagyon népszerű a növendékek körében a Simai nyári zenei tábor, melyen egyre nagyobb létszámmal vesznek részt növendékeink, tanáraink egyaránt.